คู่มือการใช้งาน | ดูข้อมูลวิทยาลัย | เข้าสู่ระบบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ?

ข่าวรับสมัครการศึกษา 
     1 มีนาคม พ.ศ. 2560
                กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนตาก)
อ่านทั้งหมด

ข่าวการอบรม/สัมนา 
     29 มกราคม พ.ศ. 2560
                ประชุมครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
     29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม 
     21 มกราคม พ.ศ. 2560
                สอบปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

การศึกษาต่อ 
     4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
     17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

ประกาศ 
     14 มกราคม พ.ศ. 2560
                การรับลงทะเบียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

Copyright @2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Page rendered in 0.7502 seconds