คู่มือการใช้งาน | ดูข้อมูลวิทยาลัย | เข้าสู่ระบบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ?

ข่าวการอบรม/สัมนา 
     29 มกราคม พ.ศ. 2560
                ประชุมครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

การศึกษาต่อ 
     4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
     17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

ประกาศ 
     28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
                กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนตาก)
     15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
                รับลงทะเบียนเรียน หลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษา 1/60 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

Copyright @2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Page rendered in 0.6122 seconds