คู่มือการใช้งาน | ดูข้อมูลวิทยาลัย | เข้าสู่ระบบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ?

เบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของระบบใหม่คือ
Chrome, Firefox, IE10
ยกเว้นระบบรับ-จ่าย ที่สามารถรองรับเบราว์เซอร์ IE9 และ IE10 เท่านั้น

แจ้งปิดการใช้งานระบบ !!!!

ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ทีมพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทำการปรับปรุง Config ภายในของเครื่อง Server
จึงขอปิดการใช้งานระบบชั่วคราวตามวันและเวลาดังกล่าว และจะมีการเปิดให้ใช้งานระบบตามปกติอีกครั้ง
ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright @2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา