คู่มือการใช้งาน | ดูข้อมูลวิทยาลัย | เข้าสู่ระบบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ?

ข่าวการอบรม/สัมนา 
     29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม 
     26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
                พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
     17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 เป็นต้นไป (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 เป็นต้นไป (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

การศึกษาต่อ 
     17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

ประกาศ 
     30 กันยายน พ.ศ. 2559
                พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
     17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
                งานทะเบียนออกรับลงทะเบียนที่หน่วยจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559 (โพสต์โดย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
อ่านทั้งหมด

Copyright @2012 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Page rendered in 1.6606 seconds